Fokus

Strategiska områden

Affärsutveckling är ett brett område och vi har som ansats att hjälpa ditt bolag med den viktigaste utmaningen. Men vissa områden är vi extra vassa på och här har vi valt att lista några av de strategiska områden vi brukar arbeta med tillsammans med våra kunder.

Varumärke

Varumärket är den magkänsla dina potentiella kunder, medarbetare, finansiärer eller andra intressenter har för ditt företag eller en produkt. Många av de processer din organisation jobbar med dagligen påverkar ditt varumärke. Från vilken vision ni som ägare valt till kundbemötande, produktdesign och prissättning. Vad kan ett strategiskt arbete med varumärket leda till?
Ökad försäljning

Det varumärkesarbete du gör idag ger en ökad försäljning i framtiden. Det handlar om att du medvetetet skapar associationer från intressentens hjärna till din produkt eller ditt företag i tid. Så att när behovet uppstår- då finns du där som svar.

Ökad marginal

När du synliggör det goda arbetet ditt företag gör och de värden din produkt ger kan du få nöjdare kunder samtidigt som du kan höja priset.

Starkare medarbetare

Nutiden och framtidens företags viktigaste resurs- medarbetarna! Med ett starkt varumärke blir dina befintliga medarbetare stolta ambassadörer och ny kompetens kommer till dig.

Hållbarhet

Att arbeta strategiskt och affärsmässigt med hållbarhet omvandlar ditt befintliga hållbarhetsarbete till en kostsam och tidskrävande sidoverksamhet till en kärnfråga som genererar konkurrensfördelar. Vad ni gör för hållbarhetsinsatser och hur ni pratar om de insatserna med medarbetare, kunder och andra intressenter påverkar i stor grad upplevelsen av ert företag, produkt eller tjänst. Nedan kan du se tre tydliga konkurrensfördelar ett gott hållbarhetsarbete kan ge.
Nya kunder

Din produkt kan bli relevant för helt nya målgrupper och marknader i takt med att du börjar göra insatser som kopplar mot nya kundbehov eller som andra kunder bryr sig om.

Starkare arbetsgivarvarumärke

Fler och fler väljer arbetsgivare utifrån mjuka värden och vill jobba på en arbetsplats som ger mening. Gör saker som medarbetare bryr sig om och skapa intern stolthet på arbetsplatsen.

Ändra spelreglerna

Ett gott hållbarhetsarbete med nya möjligheter för dina kunder kan tvinga dina konkurrenter att anpassa sig till nya beteenden. Du ligger nu före istället för att behöva agera i kris.

Vill du veta mer?

Har du behov av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss via telefon, e-post eller formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka