Föreläsningar

Vi gillar starkt att dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra att börja verka för insatser som gör skillnad. Fråga oss gärna om vilken föreläsning som kan passa på er kickoff eller strategidag. Vi anpassar innehåll, tid och rum utifrån vad ni vill åstadkomma för deltagarna. Nedan är några förslag på föreläsningsteman som alla går att komplettera med praktiska moment.

Hur varumärken växer

Med utgångspunkt från Ehrenberg Bass Institute for Marketing Science forskning har vi byggt en föreläsning som på ett enkelt och underhållande sätt beskriver de regler som gör att ett varumärke växer över tid. Det handlar om att ta plats i målgruppens huvud och att vara köpbar när behovet uppstår.

Hinder till köp

Kunderna känner till oss, de gillar vår produkt men likafullt blir vi inte valda. Var ligger problemet? Att eliminera alla hinder till köp är helt avgörande för att maximera den fysiska tillgängligheten och bli vald oftare. Den här föreläsningen väcker igenkänning från vardagslivet och ger också perspektiv för vad jag som säljare, kundtjänstmedarbetare eller person som praktiskt utför arbete hos kund har för påverkan på företagets sista rad.

Attraktiv arbetsgivare

Samma regler för hur du bygger ett starkt varumärke för en produkt eller tjänst gäller också för att attrahera och behålla kompetens. Men hur ska man egentligen lägga upp ett strategiskt arbete, var börjar man och vad är viktigast att tänka på? Den här föreläsningen kan delas upp på flera tillfällen eller fungera som en kickoff till att stärka sitt arbetsgivarvarumärke.