Föreläsningar

Vi gillar starkt att dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra att börja verka för insatser som gör skillnad. Fråga oss gärna om vilken föreläsning som kan passa på er kickoff eller strategidag. Vi anpassar innehåll, tid och rum utifrån vad ni vill åstadkomma för deltagarna. Nedan är några förslag på föreläsningsteman som alla går att komplettera med praktiska moment.

Hur varumärken växer

Med utgångspunkt från Ehrenberg Bass Institute for Marketing Science forskning har vi byggt en föreläsning som på ett enkelt och underhållande sätt beskriver de regler som gör att ett varumärke växer över tid. Det handlar om att ta plats i målgruppens huvud och att vara köpbar när behovet uppstår.

Fokus i ditt hållbarhetsarbete

För att ett företag långsiktigt ska göra de förändringar som krävs det att affärsnyttor såsom fler eller nöjdare kunder visar sig svart på vitt. Hur gör du för att få dina intressenter att bry sig om vad du gör och hur prioriterar du mellan de 100-tals aktiviteter du egentligen hade velat göra. Den här föreläsningen fokuserar på att...fokusera.

Hinder till köp

Kunderna känner till oss, de gillar vår produkt men likafullt blir vi inte valda. Var ligger problemet? Att eliminera alla hinder till köp är helt avgörande för att maximera den fysiska tillgängligheten och bli vald oftare. Den här föreläsningen väcker igenkänning från vardagslivet och ger också perspektiv för vad jag som säljare, kundtjänstmedarbetare eller person som praktiskt utför arbete hos kund har för påverkan på företagets sista rad.