Tailorbird är en strategisk partner som ger oss en tydlig riktning att arbeta med. De har hjälpt oss prioritera vilka tjänster vi ska erbjuda, vad vi ska rikta in oss på i vårt hållbarhetsarbete samt vad och hur vi ska kommunicera för att snabbare nå våra mål. Vi som växande bolag har en spännande resa tillsammans med Tailorbird framöver.
Thomas Blomster, Ägare BESI Chefsrekrytering
Tailorbird är fantastiska att jobba med! De är engagerade, professionella och kunniga. De har gett vårt företag ett tydligt koncept som varit grundläggande i skapandet av vårt varumärke. Tailorbird är en stadig affärspartner i svåra beslut.
Julie Ottesen Arorowitsch, VD Howdo
Tailorbird har under de senaste åren förstärkt vårt team i strategiskt viktiga frågor gällande vårt varumärke. De har hjälpt oss att tydliggöra vad vårt erbjudande till våra intressenter ska vara, hur vi ska arbeta för att bygga vårt varumärke starkare och även hjälpt oss med nya koncept som breddat vår affär. Idag attraherar vi, tack vare Tailorbirds strategiska råd och ledning, enklare idébärare, talanger och investerare.
Jens Lundström, VD Arctic Business
Både i min nuvarande roll som verksamhetschef på Piteå Science Park och i tidigare roller på NorrMedia, Nolia och Pite Havsbad har jag tagit hjälp av Malin och Niklas på Tailorbird i varumärkesstrategiska frågor. Det har handlat om allt från att de tagit fram nya prisstrategier, utarbetat nya koncept för nya intäktskällor och hittat helt nya affärsområden. Tillsammans har vi skapat ökad tillväxt och snabbare kunnat nå företagens önskade lägen.
Johanna Blylod, verksamhetschef Piteå Science Park