Här börjar resan mot ett starkt och hållbart varumärke

Vill du att ditt bolag ska växa med fler kunder och medarbetare som väljer ditt varumärke och är nöjda med sitt val? Då har du kommit till rätt plats.

Varumärke

Varumärket är den magkänsla dina potentiella kunder, medarbetare, finansiärer eller andra intressenter har för ditt företag eller en produkt. Många av de processer din organisation jobbar med dagligen påverkar ditt varumärke. Från vilken vision ni som ägare valt till kundbemötande, produktdesign och prissättning.
Ökad försäljning

Det varumärkesarbete du gör idag ger en ökad försäljning i framtiden. Det handlar om att du medvetetet skapar associationer från intressentens hjärna till din produkt eller ditt företag i tid. Så att när behovet uppstår- då finns du där som svar.

Ökad marginal

När du synliggör det goda arbetet ditt företag gör och de värden din produkt ger kan du få nöjdare kunder samtidigt som du kan höja priset.

Starkare medarbetare

Nutiden och framtidens företags viktigaste resurs- medarbetarna! Med ett starkt varumärke blir dina befintliga medarbetare stolta ambassadörer och ny kompetens kommer till dig.

Hållbarhet

Att arbeta strategiskt och affärsmässigt med hållbarhet omvandlar ditt befintliga hållbarhetsarbete till en kostsam och tidskrävande sidoverksamhet till en kärnfråga som genererar konkurrensfördelar. Vad ni gör för hållbarhetsinsatser och hur ni pratar om de insatserna med medarbetare, kunder och andra intressenter påverkar i stor grad upplevelsen av ert företag, produkt eller tjänst. Nedan kan du se tre tydliga konkurrensfördelar ett gott hållbarhetsarbete kan ge.
Nya kunder

Din produkt kan bli relevant för helt nya målgrupper och marknader i takt med att du börjar göra insatser som kopplar mot nya kundbehov eller som andra kunder bryr sig om.

Starkare arbetsgivarvarumärke

Fler och fler väljer arbetsgivare utifrån mjuka värden och vill jobba på en arbetsplats som ger mening. Gör saker som medarbetare bryr sig om och skapa intern stolthet på arbetsplatsen.

Ändra spelreglerna

Ett gott hållbarhetsarbete med nya möjligheter för dina kunder kan tvinga dina konkurrenter att anpassa sig till nya beteenden. Du ligger nu före istället för att behöva agera i kris.

Frågor om att jobba med oss

Här är några vanliga frågor vi brukar få från kunder som är på väg att påbörja eller förstärka sitt strategiska arbete.

Hur går processen till?

Det första vi brukar göra med våra nya kunder är att klarlägga nuläge, önskat läge och vad ni ser för utmaningar. Det gör vi oftast i en halvdags möte tillsammans. Därifrån kan vi sätta en plan tillsammans för vad som behöver göras, vad som ska prioriteras och vem som ska göra vad. Oftast jobbar vi sedan på månadsuppdrag med att hjälpa ditt bolag att nå det önskade läget.

Hur sitter affärsstrategi, varumärke och hållbarhet ihop?

Bra att du ställer frågan! De sitter ihop i stora delar. När vi på Tailorbird hjälper dig med ditt strategiska arbete utgår vi alltid från din affär och ditt önskade läge. Vi är bäst på de strategiska processer som handlar om påverkan på intressenter såsom hur du får fler kunder, får medarbetare att stanna kvar, bygger en bra användarupplevelse eller att nå ut på nya marknader. Vi är duktiga på att hitta lösningar som gör att intressenter förändrar ett beteende. Hållbarhet går som en röd tråd genom våra processer eftersom det är otroligt viktigt inte bara för planeten, människorna och den långsiktiga lönsamheten i ditt bolag utan också för att det är ett kraftfullt verktyg för att få fler kunder och medarbetare här och nu.

Malin Hollström

VD och affärsutvecklare

Har länge hjälpt företagsledare med strategiska frågor kring digitalisering, paketering och branding. Efter en fil. kand i Upplevelseproduktion från Luleå Tekniska Universitet har utveckling av bättre upplevelser för kunder, medarbetare och digitala användare gått som en röd tråd genom livet.

Läs mer här.

malin@tailorbird.se
+ 46 73 83 162 88

Niklas Berg

Affärsutvecklare

Får varumärken att nå ut genom bruset. Ligger bland annat bakom succékonceptet A-Teens och har jobbat med stora lanseringar av Xbox, Umo.se, 1177 samt agerat rådgivare åt TV4 och Weber och även drivit många företag inom marknadsföring och sälj.

Läs mer här.

niklas@tailorbird.se
+46 70 930 60 37

Vill du veta mer?

Har du behov av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss via telefon, e-post eller formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka