Teamet

På Tailorbird har vi alla ett affärsmässigt tankesätt. Tailorbird blir ett med ditt företag för ett tag. Kontakta oss om du behöver hjälp att bygga ett starkare varumärke som blir valt av kunder, medarbetare och investerare.

Malin Hollström

VD och affärsutvecklare

Leder förändringsarbeten för starkare varumärken. Har länge hjälpt företagsledare med frågor kring digitalisering, produktpaketering och branding. Specialiserad på beteendemönster och användarupplevelse och har en fil. kand i Experience Production från Luleå Tekniska Universitet.

Läs mer här.

malin@tailorbird.se
+ 46 73 83 162 88

Niklas Berg

Affärsutvecklare

Får varumärken att nå ut genom bruset. Ligger bland annat bakom succékonceptet A-Teens och har jobbat med stora lanseringar av Xbox, Umo.se, 1177 samt agerat rådgivare åt TV4 och Weber och även drivit många företag inom marknadsföring och sälj.

Läs mer här.

niklas@tailorbird.se
+46 70 930 60 37

Moa Mellberg

Hållbarhetsstrateg

Skapar förutsättningar för varumärken att vara attraktiva även i framtiden samtidigt som de minskar sin negativa påverkan på människor och planet. Civilingenjör i energi, miljö och management med en master i hållbart företagande från Linköpings universitet

Läs mer här.

moa@tailorbird.se
+46 70 303 31 90