Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Tailorbird drivs av att skapa affärsnytta samtidigt som vi gör världen bättre. Det är därför en självklarhet för oss att tänka på hur vi påverkar människor och miljö i både det stora och det lilla. Vår ambition är att hållbarhet ska genomsyra allt vi gör, men vi är ödmjuka för att vi just nu är i en uppstartsfas. Det är också nyckeln i det hela- ingen blir någonsin klar. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att fokusera på de områden där vi kan göra störst skillnad. Vi har kommit fram till att det gör vi allra mest i mötet med kunder, andra företag och privatpersoner. Läs mer om våra fokusområden nedan. Ring eller maila oss om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete- kanske kan vi inspirera varandra?

0738316288

info@tailorbird.se

Vår produkt

 Vår affärsidé grundas i att hjälpa andra företag att bygga starka varumärken. Enligt oss går detta inte att göra utan att inkludera hållbarhet som en betydande del av arbetet. Vi arbetar med hållbarhet i dess vida begrepp och strävar efter att företag ska ha en positiv verkan för människor längs hela leveranskedjan, verka inom de planetära gränserna och samtidigt få ekonomisk lönsamhet.

Vår röst

För att förändring ska ske behöver frågan diskuteras och vi vill vara en del av samhällsdebatten. Vi tror att vi kan påverka genom att inspirera och visa hur en omställning kan ske, men även genom att utmana. Vi utmanar gärna oss själva eller andra och är inte rädda för att ta ställning i de frågor som vi brinner för.

Våra medarbetare

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vi bryr oss om varandra, uppmuntrar medarbetare att prioritera sitt mående och ger frihet i form av eget ansvar. En medarbetare på Tailorbird har kunskap inom jämställdhet, normkritiskt tänkande och inkluderande ledarskap. Det möjliggör att vi kan känna igen och agera i miljöer och situationer som är skadliga för oss eller andra.

Våra investeringar

Tailorbird investerar i idéer som vi anser har potential att växa. För oss är det en förutsättning att idén inte kommer skada människor och planet för att vi ska se potentialen. Vi investerar långsiktigt och vi investerar i idéer som vi tror kan göra världen bättre. För att säkerställa detta har vi kriterier som ser till att det inte finns någon form av etisk eller miljömässig tveksamhet i idén eller företaget.

Vårt resande

Resor inom tjänsten är ett av de områden som vi ser som ett riskområde för ökade växthusgasutsläpp. Vi har fram till nu inte rest långa resor på grund av pandemin. Men vi har kunder utanför regionen och behovet av de längre resorna lär öka. I vår handlingsplan för 2022 står därför riktlinjer kring resande och mätning av reserelaterade utsläpp som högt prioriterade punkter.