Strategisk rådgivning

Affärsutveckling är ett brett område och vi har som ansats att hjälpa ditt bolag med den viktigaste utmaningen. Men vissa områden är vi extra vassa på och här har vi valt att lista några av de strategiska områden vi brukar arbeta med tillsammans med våra kunder när vi går in som rådgivare antingen i enskilda möten, i en process eller i ett styrelseuppdrag.

Varumärke
Varumärket är den magkänsla dina potentiella kunder, medarbetare, finansiärer eller andra intressenter har för ditt företag eller en produkt. Många av de processer din organisation jobbar med dagligen påverkar ditt varumärke. Från vilken vision ni som ägare valt till kundbemötande, produktdesign och prissättning. Med ett starkare varumärke kan du höja prispremien, öka marginal och attrahera fler kunder.

Marknad- och sälj 
Hur ska du gå tillväga med begränsade resurser som ny på marknaden eller ska ta marknadsandelar? Vi kan ge dig råd och idéer på nya sätt att uppmärksamma ditt företag som konkurrenter inte tänkt på. Vi har också ett brett kontaktnät som kan hjälpa dig i ditt nätverkande.

Kundupplevelse
Att du fokuserar på och ständigt utvecklar ditt kvalitetsarbete är centralt för att ditt företag ska vara framgångsrikt på marknaden även i framtiden. Vi har verktyg för hur du maximerar upplevelsen från första interaktionen till en återkommande kund. Samma verktyg vi arbetar med i kundupplevelsen kan även användas för medarbetarupplevelsen.

Förändring och riktning
Ofta är det inte idéer som saknad utan en tydlig röd tråd i vad ditt företag eller grupp ska prioritera framåt. Vi hjälper dig att sätta en riktning som alla intressenter och omvärlden bryr sig om och att också tydliggöra den kommunikativt och i organisationen.

Hållbarhet
Att arbeta strategiskt och affärsmässigt med hållbarhet omvandlar ditt befintliga hållbarhetsarbete till en kostsam och tidskrävande sidoverksamhet till en kärnfråga som genererar konkurrensfördelar. Vad ni gör för hållbarhetsinsatser och hur ni pratar om de insatserna med medarbetare, kunder och andra intressenter påverkar i stor grad upplevelsen av ert företag, produkt eller tjänst.

Vill du veta mer?

Har du behov av våra tjänster, tveka inte att kontakta oss via telefon, e-post eller formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka