Affärsutveckling för växande bolag

Tailorbird hjälper företag att bli starka och hållbara varumärken. Vårt team förstärker ditt bolag med de kompetenser som behövs i tillväxtfas. Tillsammans säkerställer vi att vi gör insatser som är i linje med bolagets långsiktiga mål och har positiv påverkan på ditt bolags lönsamhet, kunden, medarbetarna och omvärlden.
HUR

Månadsuppdrag mot önskat läge

Vi jobbar på månadsuppdrag, oftast 3-12 månader. Vi jobbar självständigt med att utarbeta och implementera insatser och stämmer av minst 1 gång per månad vad vi ska fokusera på. Inget uppdrag är likadant, men ofta handlar det om en kombination av insikt, strategi och implementation.
INSIKT

Potential för varumärkets tillväxt

Vi kan hjälpa dig att få klarhet i ditt nuläge och var din potential att växa mot nya, fler eller mer betalningsvilliga kunder ligger. Kanske har du sett en möjlighet att nå en ny kundgrupp som du vill testa? Eller funderar på att utveckla en mer hållbar produkt än dina konkurrenter? I många fall har våra kunder endast en ambition att växa och vill ha vår hjälp att se över hela varumärket för att förstå var de gömda möjligheterna till tillväxt finns.

STRATEGI

Lösningar som gör att kunden väljer varumärket

Ett hinder kan lösas på flera olika sätt. Olika lösningar kan sedan förutom att lösa hindret ge följdeffekter som också skapar synlighet eller bygger intern stolthet. En lösning för att få nya kunder kan handla om allt från ett nytt affärsområde, utveckling av befintlig produkt, smart marknadsföring eller att anställa en ny person. Vi hjälper ditt företag att ta fram en smart och vägledande plan som hjälper vid beslutsfattande.

IMPLEMENTATION

Förändringsledning hela vägen i mål

Det är mycket att tänka på vid en stor förändring och inte sällan är interna resurser upptagna i det operativa arbetet. Vi agerar ofta förändringsledare när ett nytt koncept eller strategi ska lanseras. Vi gillar att vara med hela vägen och se idéerna komma till liv, nå medarbetare och kunder och ge verkligt resultat för bolaget. Vi är extra duktiga på att driva processer som handlar om digitala produkter, fysiska upplevelser eller varumärkesstärkande hållbarhetsarbete.

VARFÖR

För att göra skillnad

Vi vill gå från jobbet med en känsla av att vi gjort skillnad. Både för dig och ditt företag men också i det större perspektivet. Vi gillar starkt att dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra.
Tailorbird team
VILKA

Ett team för växande bolag

Vårt team är sammansatt för att komplettera och leda ditt bolag mot ditt önskade läge och mål. Vi utgår från data på vad som gör att varumärken växer sig stora, hur vi får människor att förändra ett beteende och vilka insatser som är långsiktigt hållbara för företaget och omvärlden.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ses för ett första gratis möte? Fyll i formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka in