Värdefull affärsutveckling 

Tailorbird hjälper företagsledare att bygga starka och hållbara produkter och varumärken. Vi drivs av att göra världen bättre för dig som företagsledare, för människorna som upplever din produkt och för världen.

Vad behöver ditt bolag?

Världen förändras konstant med nya spelregler på marknaden och förändrade beteenden. Hinder för att fortsätta vinna marknad kan vara att den egna organisationen inte hinner med det förändringsarbete som krävs eller att det saknas ett utanförperspektiv. Kanske behöver du:
  • Hitta nya infallsvinklar och affärsmöjligheter i din produkt

  • Paketera din idé mot investerare

  • Hitta en strategi som tar din produkt till en större marknad

  • Bli mer attraktiv som arbetsgivare

  • Snabba upp förändringar i organisationen

  • Öka kunskapsnivån om hur hållbarhet, varumärke och marknad påverkar din affär

Hur vi hjälper dig att stärka din affär

Behöver du förstärkning i ditt team för att snabba upp en förändring? Se våra olika tjänster nedan.

Affärsstrategi

Förändringsledning

Tailorbird hjälper dig som företagsledare att driva förändringsarbeten i din organisation. Vi jobbar utifrån tydliga riktningar och anpassar vårt team utifrån vad som är viktigt för att just ni ska lyckas varje dag.

Affärsstrategi

Paketeringar

Tailorbird hjälper dig att paketera ditt erbjudande. Vi hittar essensen av vad din produkt levererar för värde till dina kunder, anställda eller investerare för att du ska kunna kommunicera med största möjliga effekt mot din målgrupp.

Inspiration eller introduktion

Föreläsningar

Tailorbird föreläser och håller i utbildningar inom affärsutveckling. 

  • Hur och varför du bygger ett starkare varumärke

  • Hur du framtidssäkrar din affär

  • Hur du når ut på marknaden

Investeringar

Tailorbird investerar i idéer som har potential att växa. Tailorbird söker drivna människor med hög kompetens inom sin bransch och som har en idé och vision att göra världen bättre. Vi kompletterar med vass kunskap inom hållbar affärsutveckling, varumärke och användarupplevelse.