Värdefull affärsutveckling 

Tailorbird hjälper varumärken i förändring att påverka kunder, medarbetare och andra intressenter till önskat beteende. Vi säkerställer att den förändring som sker är i linje med bolagets långsiktiga mål och har positiv påverkan på såväl varumärke, människa och planet.
HUR

Hur skapar vi värde?

Tailorbird är din partner i det förändringsarbete ditt företag är inne i. Vi utgår alltid utifrån ditt företags utmaningar, men processen är i stora drag likadan.

Nuläge

Kanske har du sett en möjlighet hos en ny kundgrupp som du vill testa eller så har du en utmaning kopplat till någon intressent som du vill ha hjälp att lösa? Vi hjälper att skapa tydlighet i nuläget genom att tydliggöra varför förändringen är viktig för bolaget och vad ni har för styrkor och svagheter kopplat till era intressenter och deras upplevelser.

Önskat läge

För att ni ska nå dit ni vill krävs ett uttalat önskat läge. Det önskade läget kan gälla för hela företaget, en avdelning eller ett enskilt projekt. Det viktiga är att tydliggöra dissonansen mellan nuläge och önskat läge så att alla förstår fullt ut varför förändringen ska ske och vilket beteende intressenten ska ha förändrat när vi är klara.


Hinder och resurser

Vilka hinder står i vägen för att ni ska nå det önskade läget och vilka resurser kan användas för att accelerera snabbare mot det önskade läget? I den här fasen är vi starkt beroende av er kunskap inom olika områden av er affär. Vi kompletterar ofta med resurser inom vårt breda nätverk och hjälper gruppen att hålla fokus.

Aktiviteter

Strategi i all ära men för att få verklig affärsnytta måste det utföras aktiviteter. Varje aktivitet får en ansvarig och en plan för uppföljning. Ofta hjälper vi till att utföra en del av aktiviteterna. Ett strukturerat arbetssätt kring uppföljning är en av de viktigaste delarna. Detta är också anledningen till att vi ofta jobbar med återkommande kunder och längre uppdrag.

VAD

Vilka aktiviteter adderar värde?

Världen förändras konstant med nya krav och förändrade beteenden. Alla förändringar är också möjligheter. De företag som är på tårna och utvecklas först har större chans att vinna andelar på marknaden. Förutom att leda förändringsprocessen hos er hjälper vi gärna till med insatser som bygger mer hållbara varumärken. Här är några exempel på aktiviteter vi hjälper ditt företag med:
  • Ta fram eller förbättra en varumärkesstrategi som på sikt gör företaget mer attraktiv som arbetsgivare eller skapar större efterfrågan på produkter

  • Ta fram eller förbättra en hållbarhetsstrategi som skapar konkurrensfördelar

  • Förstärka upplevelsen av produkten, företaget och varumärket

  • Utarbeta strategi för lansering av en produkt på nya marknader

  • Paketera erbjudanden som väcker känslor och attraherar kunder, investerare eller medarbetare

  • Höja kunskapsnivån inom organisationen vad ett strategiskt förhållningssätt och insatser för varumärke och hållbarhet kan skapa

Tailorbird team

Föreläsningar

Vi gillar starkt att dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra att börja verka för insatser som gör skillnad på flera plan. Fråga oss gärna om vilken föreläsning som kan passa på er kickoff eller strategidag. Vi anpassar innehåll, tid och rum utifrån vad ni har för utmaningar. Vanliga ämnen vi brukar föreläsa om;

  • Hur du bygger ett starkare varumärke

  • Hur du får affärsnytta i ditt hållbarhetsarbete

  • Hur du leder en förändring som framtidssäkrar din affär

  • Hur du når ut på marknaden

Investeringar

Tailorbird investerar i idéer som har potential att växa. Vi söker drivna människor med hög kompetens inom sin bransch och som har en idé och vision att göra världen bättre. Vi kompletterar med vass kunskap inom hållbar affärsutveckling, varumärke och användarupplevelse.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ses för ett första gratis möte? Fyll i formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka in