Värdefull affärsutveckling 

Tailorbird leder utvecklingsprocesser som bygger starka och hållbara företag. Vi drivs av att skapa verklig förändring som gör världen bättre på olika sätt. Tillsammans hittar vi rätt strategi för just ert företag så att ni också kan göra gott och växa i er affär.

Med en stark vision skapar vi förändring tillsammans

Världen förändras konstant med nya spelregler på marknaden och förändrade beteenden. Tailorbird jobbar tillsammans med de som bestämt sig för att vara vinnare i förändring och som har ett syfte att göra världen lite bättre. Kanske vill ditt företag...
  • snabba upp processen att ta en produkt eller tjänst från idé till marknad

  • förnya era arbetsmetoder

  • sätta en tydligare riktning i ett enskilt projekt, en arbetsgrupp eller hela företaget

  • påbörja ett hållbarhetsarbete

  • få mätbara resultat i ert hållbarhetsarbete

  • veta vad rent konkret ni kan göra för att nå era hållbarhetsmål

  • ha vägledning i hur ni kan få med hela organisationen i hållbarhetsarbetet

  • skapa en strategi och börja agera för att nå fler kunder och öka er försäljning

  • se över paketering av ert erbjudande för kunder eller investerare

  • bli mer attraktiva som arbetsgivare

Insatser som ökar värdet för dig och din kund

I förändringsarbete är det viktigt att insatserna leds och implementeras utifrån ett förhållningssätt att insikter och vägval som kommer fram i processen får vara ledande in i nästa steg. Kanske är någon av tjänsterna nedan det första steget mot ökat värde?

Tailorbird

Business Review

Det här är ofta första steget vi tar tillsammans. Vi gör en överblick och analys över verksamheten och hittar de gömda möjligheterna som skapar ökat kundvärde. Det kan handla om att affärsidén kan behöva uppdateras, att produkten kan utvecklas mot ett nytt beteende eller att hitta nya sätt att nå fler kunder.

Tailorbird

Compass

Ett viktigt strategiskt arbete för företag och projekt som behöver sätta eller förtydliga riktning eller som känner att de inte riktigt vet var de ska börja. Compass är en workshopserie där vi med hjälp av metoden NÖHRA tar ut ett önskat läge och ett arbetssätt framåt.

Tailorbird

Concept

När en organisation står inför ett vägval att exempelvis skapa en ny produkt eller paketera erbjudandet på ett nytt sätt gör vi på Tailorbird ett konceptarbete som kan användas som beslutsunderlag i större strategiska vägval. Konceptleveransen består ofta av en beskrivning och underlag från exempelvis kundundersökningar tillsammans med en visualisering av konceptet.

Tailorbird

Category Entry Point

CEP är ett strategiskt arbete som sätter ramarna för hur företag får ut sin produkt eller tjänst på mest effektiva sätt mot alla potentiella kunder. Vi på Tailorbird har skapat ett arbetssätt för detta där du som kund landar i en konkret strategi för vilka behov du ska kommunicera mot. När marknads- och säljavdelningar behöver kunskapsutbyte och en gemensam riktning är CEP ett bra första steg.

Tailorbird

Invest

Tailorbird investerar i idéer som har potential att växa. Tailorbird söker drivna människor som är riktigt duktiga inom sitt kompetensområde eller bransch och som har en idé som gör världen bättre.

Tailorbird

Lead

Processledning, föreläsningar och utbildningar inom området affärsutveckling med fokus på hur du ökar ditt kundvärde och bygger ett starkare varumärke.

Teamet

Tailorbird blir ett med ditt företag för ett tag. Kontakta oss om du är på väg att fatta viktiga strategiska och behöver ledning och extra kompetens inom marknad och sälj.

Malin Hollström

VD / Affärsutvecklare
malin@tailorbird.se
+ 46 73 83 162 88

Niklas Berg

Affärsutvecklare
niklas@tailorbird.se
+46 70 930 60 37