Värdefull affärsutveckling 

Vi på Tailorbird drivs av att skapa affärsnytta samtidigt som vi gör världen bättre. Det gör vi genom att agera strategisk partner till företag som vill bygga framtidssäkra produkter och varumärken. 
HUR

Hur skapar vi värde?

Tailorbird är din strategiska partner i det förändringsarbete ditt företag är inne i. Vi utgår alltid utifrån ditt företags utmaningar, men processen är i stora drag likadan.

Nuläge

I nulägesanalysen testar vi er produkt, ser över vad som fungerar bra och vart det finns förbättringspotential. Om ni inte själva har tydlighet i kundernas upplevelse hjälper vi med att ta reda på det. Vi jämför er med konkurrenter och deras agerande för att hitta luckor och möjligheter för er att vinna fördelar på marknaden.

Önskat läge

För att ni ska nå dit ni vill krävs ett uttalat önskat läge. Det önskade läget kan gälla för hela företaget, en avdelning eller ett enskilt projekt. Det viktiga är att hitta ert varför och att tydliggöra dissonansen mellan nuläge och önskat läge så att alla förstår fullt ut varför förändringen ska. Finns inte en tydlig dissonans kommer förändringen inte lyckas.


Hinder och resurser

Vilka hinder står i vägen för att ni ska nå det önskade läget och vilka resurser kan användas för att accelerera snabbare mot det önskade läget? I den här fasen är vi starkt beroende av er kunskap inom olika områden av er affär. Vi kompletterar ofta med resurser inom vårt breda nätverk och hjälper gruppen att hålla fokus.

Aktiviteter

Strategi i all ära men för att få verklig affärsnytta måste det utföras aktiviteter. Varje aktivitet får en ansvarig och en plan för uppföljning. Ofta hjälper vi till att utföra en del av aktiviteterna. Ett strukturerat arbetssätt kring uppföljning är en av de viktigaste delarna. Detta är också anledningen till att vi ofta jobbar med återkommande kunder och längre uppdrag.

VAD

Vilka aktiviteter adderar värde?

Världen förändras konstant med såväl nya krav och förändrade beteenden. Alla förändringar är också möjligheter. De företag och varumärken som är på tårna och utvecklas först har ofta en större chans att vinna andelar på marknaden. Förutom att leda förändringsprocessen hos er hjälper vi gärna till med att ta i hamn enskilda aktiviteter som krävs. Vilka insatser som är värdefulla för just ert företag eller produkt i framtiden kan se så olika ut, men här är några exempel:
  • Förstärka kundupplevelsen eller förbättra produkten kopplat till nya beteenden, krav och regler

  • Utarbeta hållbarhetsstrategi som skapar affärsnytta i alla led

  • Utarbeta varumärkesstrategi som på sikt gör företaget mer attraktiv som arbetsgivare eller skapar större efterfrågan på produkter

  • Utarbeta strategi för lansering av produkt på nya marknaden

  • Se över kompetensbehov inom organisationen kopplat till nya beteenden, krav och regler

  • Höja kunskapsnivån inom organisationen vad ett strategiskt förhållningssätt och insatser för varumärke och hållbarhet kan skapa

Föreläsningar

Vi gillar starkt att dela med oss av våra erfarenheter och inspirera andra att börja verka för insatser som gör skillnad på flera plan. Fråga oss gärna om vilken föreläsning som kan passa på er kickoff eller strategidag. Vi anpassar innehåll, tid och rum utifrån vad ni har för utmaningar. Vanliga ämnen vi brukar föreläsa om;

  • Hur du bygger ett starkare varumärke

  • Hur du får affärsnytta i ditt hållbarhetsarbete

  • Hur du leder en förändring som framtidssäkrar din affär

  • Hur du når ut på marknaden

Investeringar

Tailorbird investerar i idéer som har potential att växa. Vi söker drivna människor med hög kompetens inom sin bransch och som har en idé och vision att göra världen bättre. Vi kompletterar med vass kunskap inom hållbar affärsutveckling, varumärke och användarupplevelse.