Värdefull affärsutveckling 

Tailorbird leder utvecklingsprocesser som bygger starka företag och varumärken. Vi drivs av att skapa förändring som gör världen bättre på olika sätt och jobbar tillsammans med företag som har samma vision och en ambition att växa. Vårt fokus ligger i att öka kundvärdet i produkten/tjänsten så att ditt företag kan sälja mer, ta mer betalt, attrahera rätt kompetens eller på annat lyckas.

Med en stark vision skapar vi förändring tillsammans

Världen förändras konstant med nya spelregler på marknaden och förändrade beteenden. Tailorbird jobbar tillsammans med de som bestämt sig för att vara vinnare i förändring och som har ett syfte att göra världen lite bättre.
För företag som
  • vill vara proaktiva för att behålla konkurrenskraft på en föränderlig marknad

  • vill veta vilka möjligheter det finns att digitalisera hela eller delar av verksamheten

  • märker av nya beteenden och vill ha hjälp att ta fram nya affärsidéer som kompletterar deras affär

För kommuner och destinationer som
  • vill få en tydligare roll på marknaden

  • märker av eller går igenom en stor förändring på platsen och vill ha ett arbetssätt och idéer på hur de kan dra nytta av utvecklingen

För startups och spinoffs som
  • vill ha in kompetens inom produkt- eller marknadsutveckling och varumärkesstrategi och bygga sin affärsidé till något större

  • sitter på en idé som inte passar inom befintlig verksamhet och vill se om den har potenial att växa

  • vill höja sitt marknadsvärde inför en investeringsrunda

Insatser som ökar värdet för dig och din kund

I förändringsarbete är det viktigt att insatserna leds och implementeras utifrån ett förhållningssätt att insikter och vägval som kommer fram i processen får vara ledande in i nästa steg. Kanske är någon av tjänsterna nedan det första steget mot ökat värde?

Tailorbird

Business Review

Det här är ofta första steget vi tar tillsammans. Vi gör en överblick och analys över verksamheten och hittar de gömda möjligheterna som skapar ökat kundvärde. Det kan handla om att affärsidén kan behöva uppdateras, att produkten kan utvecklas mot ett nytt beteende eller att hitta nya sätt att nå fler kunder.

Tailorbird

Compass

Ett viktigt strategiskt arbete för företag och projekt som behöver sätta eller förtydliga riktning eller som känner att de inte riktigt vet var de ska börja. Compass är en workshopserie där vi med hjälp av metoden NÖHRA tar ut ett önskat läge och ett arbetssätt framåt.

Tailorbird

Concept

När en organisation står inför ett vägval att exempelvis skapa en ny produkt eller paketera erbjudandet på ett nytt sätt gör vi på Tailorbird ett konceptarbete som kan användas som beslutsunderlag i större strategiska vägval. Konceptleveransen består ofta av en beskrivning och underlag från exempelvis kundundersökningar tillsammans med en visualisering av konceptet.

Tailorbird

Category Entry Point

CEP är ett strategiskt arbete som sätter ramarna för hur företag får ut sin produkt eller tjänst på mest effektiva sätt mot alla potentiella kunder. Vi på Tailorbird har skapat ett arbetssätt för detta där du som kund landar i en konkret strategi för vilka behov du ska kommunicera mot. När marknads- och säljavdelningar behöver kunskapsutbyte och en gemensam riktning är CEP ett bra första steg.

Tailorbird

Invest

Tailorbird investerar i idéer som har potential att växa. Tailorbird söker drivna människor som är riktigt duktiga inom sitt kompetensområde eller bransch och som har en idé som gör världen bättre.

Tailorbird

Lead

Processledning, föreläsningar och utbildningar inom området affärsutveckling med fokus på hur du ökar ditt kundvärde och bygger ett starkare varumärke.

Teamet

Tailorbird blir ett med ditt företag för ett tag. Kontakta oss om du är på väg att fatta viktiga strategiska och behöver ledning och extra kompetens inom marknad och sälj.

Malin Hollström

VD / Affärsutvecklare
malin@tailorbird.se
+ 46 73 83 162 88

Niklas Berg

Affärsutvecklare
niklas@tailorbird.se
+46 70 930 60 37