Varumärkesstrategi

Varumärket är den magkänsla dina potentiella kunder, medarbetare, finansiärer eller andra intressenter har för ditt företag eller en produkt. Många av de processer din organisation jobbar med dagligen påverkar ditt varumärke. Från vilken vision ni som ägare valt till kundbemötande, produktdesign och prissättning. Att jobba strategiskt med varumärket handlar om att höja nivån till affärsnivå, bygga insatserna på verkliga insikter och få en tydlighet i hur vi attraherar kunder, medarbetare och andra intressenter. Nedan kan du se tre tydliga konkurrensfördelar ett gott varumärkessarbete kan ge.
Ökad försäljning

Det varumärkesarbete du gör idag ger en ökad försäljning i framtiden. Det handlar om att du medvetetet skapar associationer från intressentens hjärna till din produkt eller ditt företag i tid. Så att när behovet uppstår- då finns du där som svar.

Ökad marginal

När du synliggör det goda arbetet ditt företag gör och de värden din produkt ger kan du få nöjdare kunder samtidigt som du kan höja priset.

Starkare medarbetare

Nutiden och framtidens företags viktigaste resurs- medarbetarna! Med ett starkt varumärke blir dina befintliga medarbetare stolta ambassadörer och ny kompetens kommer till dig.

Frågor om varumärkesstrategi

Här är några vanliga frågor vi brukar få från kunder som är på väg att påbörja eller förstärka sitt strategiska varumärkesarbete.

Vad är en varumärkesstrategi?

En varumärkesstrategi är en långsiktig plan för hur du ska arbeta med varumärke för att nå dina verksamhetsmål. När du har en strategi för ditt varumärke vet du hur du bygger mental och fysisk tillgänglighet i dina potentiella kunders hjärnor och du får det mycket enklare att ta fram marknadsstrategi och göra marknadsaktiviteter. Du har då en grund att stå på.

Hur går processen till?

Tailorbird utgår utifrån vad som bygger varumärken starka över tid. Vi ser över hur starkt ert varumärke är idag, vad ni vill i framtiden och vilka områden inom fysisk och/eller mental tillgänglighet ni behöver fokusera på.

Hur långt behöver jag ha kommit i mitt varumärkesarbete?

Alla företag har ett varumärkesarbete oavsett om de är medvetna om det eller inte. Vi kan hjälpa dig oavsett om du aldrig lyft frågan på strategisk nivå eller om du vill förstärka någon del i din strategi.

Hur sitter ett strategiskt hållbarhetsarbete och varumärkesarbete ihop?

Bra att du ställer frågan! De sitter ihop i stora delar. När vi på Tailorbird hjälper dig med ditt strategiska varumärkesarbete kommer hållbarhet in som en av de viktigaste parametrarna.  Vi har valt att ha experter på båda områdena för att få med hela affärsnyttan med ditt hållbarhetsarbete.

Kontakta oss

Funderar du över hur du kan få mer affärsnytta i ditt varumärkesarbete? Kontakta oss via mail, telefon eller formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka